17 maja 2022

Premiera mapy drogowej Polskiego Paktu Plastikowego

W najbliższą środę odbędzie się premiera mapy drogowej Polskiego Paktu Plastikowego, którego Rekopol jest członkiem.

Zamknięcie obiegu opakowań z tworzyw sztucznych wymaga opracowania strategicznego planu – w Polskim Pakcie Plastikowym nazywamy go Mapą Drogową. Cele, które przyświecają naszej pracy, są znane od 2020 roku – 18 maja przedstawione zostaną konkretne zadania, które muszą być wykonane, aby zrealizować ambitną wizję do 2025 roku.

Bez względu na to, czy dana firma lub organizacja należy do Paktu i bez względu na to, który etap łańcucha wartości reprezentuje, Mapa Drogowa przedstawia szanse dla wszystkich uczestników rynku.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja: https://paktplastikowy.pl/premiera-mapy-drogowej-paktu…/