13 grudnia 2017

Podsumowanie kampanii 17/17 – realizowanej przez CSR Consulting z zaangażowaniem Rekopolu

W poszukiwaniu najlepszych dróg do włączenia polskiego biznesu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) powstała Kampania 17/17. Zgromadzone w jej ramach materiały, zidentyfikowane szanse biznesowe i wypracowane wnioski znalazły swoje miejsce na łamach dwóch publikacji, których premiera miała miejsce 6 grudnia 2017 r., w Ministerstwie Rozwoju podczas podsumowania Kampanii 17/17.

Kierunek niezbędnym działaniom wyznacza Agenda 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych i zdefiniowane w niej zadania. Szczególnie ważną rolę w realizacji tego ambitnego planu (uwzględniającego 17 Celów, 169 zadań szczegółowych) pełni biznes – ze swoimi dobrymi praktykami, zrozumieniem skali wyzwań i gotowością do współpracy w obrębie- i poza sektorem.

Właśnie takie podejście do SDGs sprawiło, że w Kampanię 17/17 – autorski projekt firmy doradczej CSR Consulting – zaangażowali się liczni partnerzy. Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Grupa Polpharma i Zakłady Tłuszczowe Kruszwica oraz firma Danone, a także:, Stena Recycling i Fundacja Medicover. Wsparcia merytorycznego inicjatywie udzielili: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland, zaś patronat honorowy nad nią objęło Ministerstwo Rozwoju.

W ramach trwającej od maja do października 2017 r. Kampanii 17/17 promowano Cele Zrównoważonego Rozwoju, tworząc przydatne z punktu widzenia biznesu kompendium wiedzy na temat poszczególnych SDGs. Zgromadzone zasoby, w tym m.in. opis wyzwań, zidentyfikowane szanse, dobre praktyki z Polski i ze świata, raporty i inne publikacje czy otwarte inicjatywy, w które biznes może się włączyć, dostępne są na dedykowanej platformie: www.sdgs.pl

Zwieńczeniem wielomiesięcznej współpracy jest publikacja „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”, której wersja elektroniczna dostępna jest na stronie: http://www.sdgs.pl/kampania-1717/

W trakcie Kampanii 17/17, zrealizowano także cykl warsztatów branżowych, które pozwoliły rozwinąć myślenie sektorowe w kontekście SDGs. W rezultacie prac wyodrębniono kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla każdej z branż: spożywczej, budowlanej i ubezpieczeniowej. Otrzymane wyniki, ostatecznie zweryfikowane przez Radę Ekspertów i opatrzone komentarzem, a także poparte przykładami dobrych praktyk, pozwoliły wskazać mapę działań na rzecz zrównoważonego rozwoju dla każdego z sektorów. Efektem tej współpracy jest kolejna publikacja – „SDGs w praktyce. Przewodnik dla firm, cz. 2”, której wersja elektroniczna dostępna jest na stronie: www.sdgs.pl/przewodnik-dla-firm/

„Cieszymy się z udziału w Kampanii promującej Cele Zrównoważonego Rozwoju. Tym bardziej, że ich treści są spójne z zapisami Pakietu dotyczącego Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, czy założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.” – podsumował Jakub Tyczkowski, prezes Rekopolu.

Organizatorzy Kampanii 17/17 wraz z partnerami projektu oraz partnerami branżowymi, zapraszają do lektury obu wydawnictw. Ich uroczysta prezentacja odbyła się 6 grudnia 2017 r. w trakcie konferencji „SDG 17: Partnerstwa na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju”, organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju.