30 grudnia 2004

Podsumowanie akcji „Sprzątamy Mazury”

Wszystkim nam zależy na zachowaniu w czystości pięknych krajobrazów Pojezierza Mazurskiego. Każdego roku, po wakacjach, turyści zostawiają na Mazurach ogromne ilości śmieci – większość z nich to odpady opakowaniowe, które nadają się do recyklingu. Aby kształtować świadomość ekologiczna wśród turystów, już po raz drugi Fundacja „Szansa” podjęła się koordynacji akcji. Rekopol był partnerem przedsięwzięcia.

Rekopol, jako jedyna w Polsce organizacja odzysku dołożył starań, aby w tym roku akcja nie polegała tylko na zebraniu odpadów i złożeniu ich na wysypisku, ale żeby jak najwięcej surowców trafiło do recyklingu. Chcielibyśmy również, aby ten przykład zachęcił gminy mazurskie do wprowadzenia zbiórki selektywnej na stałe – nie tylko dla turystów, ale również dla mieszkańców.
Przygotowaliśmy trzy rodzaje worków, które zostały dostarczone organizatorom Akcji.
1. worek biały – butelki i słoiki ze szkła bezbarwnego
2. worek zielony – butelki i słoiki ze szła kolorowego
3. worek żółty – opakowania z tworzyw sztucznych, butelki PET oraz kartony po napojach.
Specjalne stojaki do zbiórki selektywnej wyposażone w kolorowe worki zostały rozstawione na terenie 4 gmin: Mikołajki, Ryn, Węgorzewo i Giżycko.

Stojaki oznaczone zostały tablicami informującymi, jakie opakowania wrzucać, do jakiego worka oraz symbolem towarzyszącemu wszystkim akcjom edukacyjnym organizowanymi przez Rekopol „Popieram Recykling – Segreguje Odpady”
Podczas akcji Rekopol był również współorganizatorem pikniku ekologicznego na rynku w Mikołajkach, któremu towarzyszyła selektywna zbiórka odpadów. Przy stoisku Rekopol, na którym można było uzyskać informacje materiały edukacyjne na temat selektywnej zbiórki, ustawiliśmy również specjalne stojaki z kolorowymi workami na surowce. Największym zainteresowaniem licznie odwiedzających nasze stoiska osób – mieszkańców, turystów, dzieci i młodzieży wypoczywających na koloniach i obozach – cieszyło się malowanie na szkle, jakie zorganizowaliśmy wspólnie z Forum Opakowań Szklanych.

Ogromne wsparcie całej akcji zapewnili również Huta Szkła Owens Illinois z Jarosławia, która przekazała 20 dwudzielnych pojemników do selektywnej zbiórki szkła oraz Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z Olsztyna, który zapewnił obsługę stojaków i pojemników.
W czasie 2 miesięcy trwania akcji, poprzez ustawione w portach pojemniki na szkło udało się zebrać 4,86 t stłuczki. Zebrany surowiec został przez ZGOK z Olsztyna przekazany do recyklingu.
Jest wiele korzyści płynących z tego typu akcji. Jednym z nich jest zebranie prawie 5. tysięcy kilogramów szkła. To z pewnością mierzalny efekt, ale oceniając i podsumowując tego typu działania nie możemy zapominać o ich długofalowych założeniach – zmiana świadomości, zachowania, nabranie nowych nawyków. By osiągnąć te ostatnie należy najpierw zwrócić czyjąś uwagę, w ciekawy sposób zaprezentować pewne treści, zaproponować konkretne rozwiązania.

Mamy nadzieję, że akcja ta stanie się bodźcem i dla innych gmin, w tym Pojezierza Mazurskiego, które przyłączą się do podobnych inicjatyw, ale przede wszystkim podejmą działania nie tylko akcyjne, a edukacja i zbiórka selektywna staną się stałymi elementami prowadzonej przez nich gospodarki odpadami.