23 czerwca 2020

Obowiązek złożenia „Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i odpadach z nich powstających”

Szanowni Państwo,

w  związku z informacja zamieszczoną w BDO na temat obowiązku złożenia „Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i odpadach z nich powstających” za rok 2019 przypominamy, iż zgodnie z obowiązującą nas umową, przekazali Państwo obowiązek złożenia rocznego sprawozdania Rekopolowi. W związku z tym, sprawozdanie, tak jak dotychczas, Rekopol złoży za wszystkich swoich klientów zgodnie z obowiązującym w tym roku terminem do dnia 11 września wraz z listą przedsiębiorców, którzy powierzyli nam wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Samodzielnie, przedsiębiorcy , którzy mają umowę z Rekopolem będą sprawozdawać  tylko informacje o nabytych i wydanych w punktach handlowych torbach z tworzywa sztucznego.

Ze względu na konsultacje dotyczące powstałego właśnie  modułu sprawozdawczości trwające pomiędzy urzędami marszałkowskimi a Ministerstwem Klimatu i Instytutem Ochrony Środowiska, zaleca  się nieskładanie przedmiotowych sprawozdań przed dniem 1 września 2020, ponieważ sam moduł może jeszcze ulec zmianie.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.