26 lutego 2018

Numer Rejestrowy Rekopolu

Zgodnie z wymogami prawnymi uzyskaliśmy wpis do Rejestru będącego częścią BDO.

Numer rejestrowy Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.  to 000001873.