29 maja 2020

Nowy portal dla biznesu – GOZ w Praktyce

Powstał nowy portal dla biznesu – GOZ w Praktyce. To centrum wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego. Wspiera firmy w transformacji unijnej gospodarki w kierunku cyrkularnym. Inicjatorem jego powstania jest CSR Consulting, a partnerami: BASF, Carlsberg Polska, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań i Stena Recycling.

Przestawienie gospodarki na tory gospodarki obiegu zamkniętego jest wpisane w plany strategiczne Unii Europejskiej i Polski. Jest częścią unijnej wizji osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 i zapewnienia ciągłości produkcji w obliczu kończących się zasobów surowców nieodnawialnych. Zapewnić ma wspólnotowej gospodarce odporność i przewagę konkurencyjną.

„Nadchodząca transformacja w kierunku GOZ i związane z nią zmiany regulacyjne są ogromnym wyzwaniem dla biznesu. W ramach wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska przyjęła nową strategię przemysłową i wpisujący się w nią nowy plan działania dot. GOZ. Zaplanowano ponad 80 aktów prawnych, planów działania i inicjatyw, które będą wdrażane w życie w ciągu następnych paru lat. Biznes czekają spore zmiany.” – opowiada Aleksandra Kretkowska z CSR Consulting, współtwórczyni portalu GOZ w Praktyce.

„Brakuje dziś w Polsce źródła, z którego przedsiębiorcy mogliby czerpać wiedzę o GOZ. Nowe regulacje i wymagania powodują dezorientację. Oznaczają one często konieczność gruntownej przebudowy sposobu działania, co dla większości firm jest ogromnym wyzwaniem. Potrzebna jest rzetelna wiedza i praktyczne wskazówki jak przełożyć ją na praktykę biznesową. Dlatego zdecydowaliśmy się wraz z partnerami uruchomić portal GOZ w Praktyce.” – tłumaczy Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting.

Portal skupia w jednym miejscu różnorodne rozwiązania dla biznesu: cyrkularne modele biznesowe, wskaźniki i narzędzia biznesowe. Zawiera też przegląd polskich i unijnych regulacji prawnych. W Bazie wiedzy przedsiębiorcy znajdą dziesiątki przykładów dobrych praktyk firm, inicjatyw, analiz eksperckich i raportów z Polski i zagranicy. Mogą też dodawać do niej przykłady swoich działań. Na portalu działa też wirtualna Akademia GOZ.

Portal będzie stale rozwijany. Ma stać się miejscem wymiany poglądów i wspólnego wypracowywania najlepszych cyrkularnych rozwiązań dla polskiego rynku.

Portal jest inicjatywą prowadzoną w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jego inicjatorem i autorem jest CSR Consulting. Jego partnerami biznesowymi są: BASF, Carlsberg Polska, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań i Stena Recycling.

Link do portalu: https://gozwpraktyce.pl