25 maja 2020

Nowe terminy składania sprawozdań dot. gospodarki odpadami za 2019 rok

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować iż w związku z wejściem w życie 16 maja 2020 r. ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przesunięte zostały terminy na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020.

  • Termin składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 (zgodnie z przepisem art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z późniejszymi zmianami) został przesunięty z 30 czerwca  2020 roku do dnia 11 września 2020 r. Termin ten dotyczy złożenia sprawozdania przez Organizację Odzysku Opakowań do właściwego Urzędu Marszałkowskiego w imieniu wszystkich swoich klientów.
  • Do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.
  • Do 31 sierpnia 2020 przesunięto termin składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019,

W związku z powyższym sprawozdanie za rok 2019, które składa Rekopol w Państwa imieniu, zostanie złożone do Marszałka w wymaganym terminie do 11 września  br.

Jednocześnie informujemy, że raport z realizacji obowiązków za rok 2019 wraz z potwierdzeniem faktu terminowego złożenia, postaramy się, jeżeli nie nastąpią inne nieprzewidziane okoliczności związane ze stanem epidemicznym, aby został do Państwa przesłany pocztą elektroniczną w terminie do końca listopada 2020 r.