24 listopada 2016

Nowe przepisy KE w zakresie gospodarki odpadami i konieczność ich wdrożenia w Polsce – komentarz Jakuba Tyczkowskiego, prezesa zarządu Rekopolu

Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet o gospodarce odpadami stawia przed Polską ambitne cele dotyczące recyklingu i składowania odpadów. Mają być osiągnięte do 2030 roku. Nowe przepisy wprowadzają również ideę tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producentów, która nakłada na nich obowiązek partycypowania w kosztach zbiórki, segregacji i przygotowania do recyklingu wprowadzanych na rynek opakowań. Obecnie w Polsce większość związanych z tym kosztów pokrywają mieszkańcy i gminy, a dostosowanie się do nowych wytycznych nie będzie łatwe.

Czym jest idea rozszerzonej odpowiedzialności producenta i jak wygląda obecnie w Polsce? Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi ekspertów, w tym Jakuba Tyczkowskiego – prezesa zarządu Rekopolu TUTAJ.