21 sierpnia 2014

Nowa nazwa Rekopol O.O.O. SA

Pragniemy poinformować, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę, zgodnie z którą zmieniona została nazwa spółki na Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 roku organizacje odzysku są zobowiązane do dnia 31 grudnia 2015 roku, do zmiany swojej nazwy na organizacja odzysku opakowań.

Pragniemy poinformować, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 25 czerwca 2014 roku uchwałę zgodnie z którą zmieniona została nazwa Rekopol Organizacja Odzysku S.A na

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Adres oraz pozostałe dane – numer NIP, Regon pozostają bez zmian.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby wszelkie dokumenty od dnia 22 lipca 2014 roku były wystawiane dla naszej firmy z nową nazwą tj. Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.