29 sierpnia 2022

Zestawienie legislacyjne sierpień 2022

Zachęcamy do zapoznania się z monitoringiem legislacyjnym. Stan na 25.08.2022.

Nazwa dokumentu:Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (implementujący założenia Dyrektywy SUP)
Nr projektu: UC73
Stan:projekt procedowany pojawiła się nowa, IV wersja projektu ustawy
Etap legislacyjny:Projekt jest na etapie Komisji Prawniczej
Link do monitoringu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777259#12777259


Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (system kaucyjny)
Nr projektu: UC98
Stan: projekt procedowany, bez zmian w stosunku do czerwcowego. ZAPOWIEDŹ NOWEGO SYSTEMU KAUCYJNEGO wciąż brak
Etap legislacyjny: Zakończone konsultacje, Ministerstwo jest w trakcie analizowania uwag i wniosków.
Link do monitoringu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356003/katalog/12851453#12851453


Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw- ROP
Nr projektu: UC81
Stan: projekt procedowany, bez zmian w stosunku do lipcowego
Etap legislacyjny: Zakończone konsultacje, Ministerstwo jest w trakcie analizowania uwag i wniosków.
Link do monitoringu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808311#12808311