26 maja 2021

Wiosenne Warsztaty Sokownicze i Napojowe

Wiosenne Warsztaty Sokownicze i Napojowe organizowane przez KUPS – Krajową Unię Producentów Soków odbyły się 19-20 kwietnia 2021 r.

 

Z ramienia Rekopolu, dnia 19 kwietnia br. wystąpił Michał Mikołajczyk, Prokurent, Dyrektor Sprzedaży i marketingu poruszając najważniejsze bieżące zagadnienia. Poruszone zostały tematy i kwestie związane z :

 • Gospodarką obiegu zamkniętego- GOZ;
  GOZ to model rozwoju gospodarczego, w którym z jednej strony maksymalizuje się wartość dodaną surowców/zasobów materiałów i produktów, a minimalizuje ilość wytwarzanych odpadów. Powstające odpady natomiast gospodaruje się zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Więcej na temat Nowego Planu Działania UE dot. GOZ na Rzecz Czystszej i Bardziej Konkurencyjnej Europy możecie Państwo przeczytać tu:
  Link: https://www.rekopol.pl/koniec-z-wydobadz-przetworz-uzyj-i-wyrzuc/
 • Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta- ROP;
  Na początku maja br. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów został umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (ROP wdrażający również część wymagań SUP) (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UC81). Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to III/IV kwartał 2021 r. Zachęcamy się do zapoznania się z informacjami na ten temat, pod linkiem: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r4457566844123,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-opakowaniami-i-odpadami-opakowaniow.html
 • SUP;
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, Dyrektywa Plastikowa (ang. Single Use Plastic, w skrócie „SUP”).
  Zachęcamy do zapoznania się z treścią Dyrektywy, link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=PL
 • Sytuacją Polski jeśli chodzi o wdrażanie powyższych;
  W chwili obecnej zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, który ma realizować przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. Urz. UE L. 155 z dnia 12.06.2019). Kolejne kroki dotyczące tego projektu możecie Państwo śledzić pod linkiem:
  Projekt (rcl.gov.pl)
 • Recyklingiem opakowań;
 • Ekoprojektowaniem opakowań – serdecznie zapraszamy do kontaktu z Martą Krawczyk (m.krawczyk@rekopol.pl) lub Magdą Biernat (m.biernat@rekopol.pl).
 • Dobre praktyki dotyczące znakowania oraz etykiet;
 • Działaniami edukacyjnymi prowadzonymi przez Rekopol wpływającymi na podnoszenie świadomości konsumenta;

W przypadku zainteresowania którymś z tematów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z:
m.krawczyk@rekopol.pl, m.biernat@rekopol.pl