23 lipca 2021

Webinar organizowany przez Rekopol „Bezpieczeństwo Opakowań i Ochrona przed Marnowaniem Żywności” odbył się 23 czerwca.

Dnia 23 czerwca br. REKOPOL był organizatorem i prowadzącym webinarium pt. „Bezpieczeństwo opakowań i ochrona przed marnowaniem żywności”.

Powitał i otworzył wydarzenie Michał Mikołajczyk, prokurent i dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Rekopolu OOO S.A.

Pierwszym prelegentem przedstawiającym w wystąpieniu pt.„ Marnotrwawni konsumenci? Alternatywny punkt widzenia na znany problem społeczny” społeczny punkt widzenia problemu marnowania żywności był dr Ariel Modrzyk, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dr Modrzyk rozpatrzył temat marnowania żywności przez konsumentów od bardziej realistycznej strony niejako w opozycji do przekazu medialnego. Podjął również temat dylematów praktycznych związanych z marnowaniem żywności przez konsumentów.

Kolejny prelegent, prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, poruszył temat dotyczący „Opakowania jako narzędzie ochrony żywności przed zmarnowaniem”. Profesor omówił szczegółowo funkcje opakowań i trendy w ich projektowaniu w kontekście ochrony przed marnowaniem żywności – tzw. opakowania szyte na miarę.

Podczas webinaru nie zabrakło też głosu i spojrzenia na problem marnotrawstwa żywności, Federacji Polskich Banków Żywności, wygłoszonego przez Prezesa FPBŻ, Marka Borowskiego, w prezentacji pt. „Marnowanie żywności a prawo: przepisy, rzeczywistość a konsument”.

Dwie kolejne prelekcje zostały wygłoszone przez Głównego specjalistę inżynieryjno- technicznego, mgr inż. Marzenę Pawlicką, pracującą na co dzień w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności, Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny. Podjęte tematy dotyczyły „Bezpieczeństwa opakowań z tworzyw sztucznych oraz opakowań ze stali do kontaktu z żywnością”.

Przedostatnie wystąpienie Jakuba Śwircza, dyrektora zarządzającego oraz dr hab. Macieja Konopki, dyrektora kreatywnego z firmy Brandy Design, poruszało zagadnienia związane z „Marką zaangażowaną- w przestrzeni misji, strategii, zadań i kształtowania postaw i tożsamości”.

Prelekcją dotyczącą „Procesów przetwarzania zapakowanej żywności nieprzydatnej do spożycia” wygłoszoną przez Andrzeja Kopcia, Prezesa Zarządu Feniks Recykling sp. z o.o. zamknięto webinarium.

Podczas wydarzenia, słuchacze mieli okazję zapoznać się z obecnym stanem wiedzy, technologią, obowiązującym prawem, jak również i z nowościami na rynku.
W webinarze wzięło udział ponad 20 słuchaczy, reprezentujących różne środowiska zawodowe.