1 października 2020

Unijny podatek od nieprzetworzonego plastiku

W połowie września odbyła się debata w Parlamencie Europejskim dotycząca projektu decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

 

Do tej pory budżet Unii Europejskiej składał się przede wszystkim z wpłacanych składek przez kraje członkowskie. Z powodu Brexit`u pojawił się jednak problem z deficytem budżetowym. Dlatego też ważne było znalezienie nowych sposobów na uzupełnienie środków UE. Po proponowanych zmianach dodatkowe źródła dochodu UE stanowić będą obciążenia podatkowe, w tym m.in. podatek „plastikowy”.

Jeśli nie nastąpią zmiany to od 1 stycznia 2021 r., zaczęłaby obowiązywać opłata, która w tym momencie ustalona jest jako 0,80 euro za kilogram odpadów opakowaniowych wykonanych z tworzyw sztucznych, które nie nadają się do recyklingu.

Na tą chwilę nie są znane szczegółowe informacje dotyczące choćby sposobu rozliczenia takiego podatku. Wiadomo jednak, że przedsiębiorców czeka ogromne wyzwanie, aby na rynek wprowadzić opakowania, które spełnią wymagania narzucone przez przepisy prawa UE.

Więcej informacji w kolejnych numerach newslettera.