29 marca 2022

UNEA-5.2 – porozumienie, którego celem jest rozwiązanie problemu związanego z zanieczyszczeniem, jakie powoduje plastik.

Dnia 2 marca w Nairobi na wznowionej 5-tej sesji Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEA-5.2) zostało podpisane porozumienie, którego celem jest rozwiązanie problemu związanego z zanieczyszczeniem jakie powoduje plastik.

Rezolucja dotyczy pełnego cyklu życia plastiku, w tym jego produkcji, projektowania i utylizacji.

Porozumienie wiąże do 2024 r. i zostało poparte przez aż 175 przedstawicieli krajów.

Ogólnym tematem UNEA-5 było „Wzmocnienie działań na rzecz przyrody/ natury w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju”, podkreślając tym samym kluczową rolę, jaką odgrywa przyroda w naszym życiu oraz w zrównoważonym rozwoju społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

Jednocześnie w drafcie Rezolucji znajduje się informacja, że UNEA zwraca się do dyrektora wykonawczego o zwołanie międzyrządowego komitetu negocjacyjnego, który miałby rozpocząć pracę w drugiej połowie 2022 r., z zamiarem zakończenia prac do końca 2024 r.

Zachęcamy do samodzielnego zapoznania się z treścią Rezolucji: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38522/k2200647_-_unep-ea-5-l-23-rev-1_-_advance.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Więcej informacji znajdziecie Państwo tu: https://www.unep.org/environmentassembly/unea5

oraz tu:

https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/historic-day-campaign-beat-plastic-pollution-nations-commit-develop