27 lutego 2023

The Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA) z nowym polskim partnerem

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. dołącza do Sieci ROP

EXPRA, patronacka organizacja dla opakowaniowych systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), do tworzenia których zobowiązany jest biznes. Systemy te mają działać na zasadzie not-for-profit. Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. dołączył do EXPRA, tym samym stając się 31. organizacją w Sojuszu.

„Cieszymy się ze wzmocnienia naszej wieloletniej, obecnie już formalnej, współpracy z EXPRA i jej członkami, w celu wdrożenia realnego systemu ROP w Polsce, w oparciu o najlepsze praktyki i sukcesy naszych kolegów”- mówi Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopol. „Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami zapewnimy w UE środowisko prawne, w którym wszystkie Organizacje Odpowiedzialności Producenta będą dążyć do efektywnego i zrównoważonego zarządzania odpadami opakowaniowymi.”

Oscar Martin, Prezydent EXPRA i CEO Ecoembes, powitał nowego partnera w EXPRA i podkreślił: „Cieszymy się, że nasi koledzy z Rekopolu dołączają do EXPRA, szczególnie w tym momencie, kiedy kształtowane są unijne przepisy w zakresie odpadów opakowaniowych, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla Organizacji Odpowiedzialności Producenta, tak aby promować prawdziwe zasady ROP, łącząc zasady zrównoważonego rozwoju z ochroną klimatu”.

„W tym roku, gdy EXPRA obchodzi swoje 10-lecie, cieszę się i jestem zaszczycony, że mogę powitać 31. organizację w naszym Sojuszu, szczególnie wziąwszy pod uwagę, że współpracujemy już od prawie 20 lat” – mówi Joachim Quoden, Dyrektor Zarządzający EXPRA. „Wierzę, że z tak szeroką bazą członkowską, EXPRA będzie miała większe możliwości, aby sprostać wymaganiom ustawodawców i innych interesariuszy, i że dzięki wspólnemu wysiłkowi, możemy ukształtować ambitne, ale wciąż możliwe do wdrożenia normy prawne w UE”, dodaje Dyrektor.


EXPRA

EXPRA, patronacka organizacja dla opakowaniowych systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), do tworzenia których zobowiązany jest biznes. Systemy te mają działać na zasadzie not-for-profit. EXPRA działa jako jeden wspólny głos i wspólna platforma polityczna reprezentująca interesy wszystkich członkowskich organizacji odzysku i recyklingu opakowań, założonych i prowadzonych przez lub w imieniu zobowiązanego do tego celu przemysłu. Członkowie EXPRA zapewniają ponad 200 milionom mieszkańców infrastrukturę do zbierania, sortowania i recyklingu opakowań oraz zapewniają recykling i odzysk ponad 20 milionów ton opakowań rocznie.

W celu dodatkowych informacji, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.expra.eu