24 marca 2021

Tablice informacyjne w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej

Obowiązek informacji o opakowaniach i odpadach po produktach tam sprzedawanych, zakresu systemów ich zbierania, postępowania z odpadami, czy znaczenia oznakowania na nich stosowanych, która będzie dostępna dla klientów.

Zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Rekopol przypomina o obowiązku posiadania, przez tych z Państwa, którzy prowadzą jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, informacji o opakowaniach i odpadach po produktach tam sprzedawanych, zakresu systemów ich zbierania, postępowania z odpadami, czy znaczenia oznakowania na nich stosowanych, która będzie dostępna dla klientów.

Przypominamy, że w przypadku braku takiej informacji kara administracyjna wynosi od 500 zł do 20 000 zł.

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w porozumieniu z Instytutem Badawczym Opakowań COBRO przygotował wzór gotowych do wykorzystania w punktach sprzedaży tablic informacyjnych. Tablica ta zawiera wszelkie niezbędne, wymagane ustawą informacje.

W celu zapoznania się z ofertą i złożenia zamówienia prosimy zwrócić się na adres e-mail: m.biernat@rekopol.pl

  • Zostanie przesłana do Państwa oferta wraz z formularzem zamówienia.
  • Po wysłaniu mailowego potwierdzenia realizacji dla Klienta tablice są wysyłane kurierem wraz z fakturą do zapłaty z 14 dniowym okresem płatności.
  • Klient otrzymuje informację o przyjęciu zlecenia do realizacji i wysyłce tablic.

Osoba kontaktowa:
Magda Biernat tel.: 22 5500974, 515-305-615
Marta Krawczyk 512-229-313

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!