26 maja 2021

Szkolenie dla pracowników Hochland jako przykład działania edukacyjnego dla firm

Rekopol w Hochlandzie na Dzień Ziemi

Międzynarodowy Dzień Ziemi 22 kwietnia upłynął w tym roku pod hasłem: „Przywróć naszą Ziemię”. Motyw przewodni święta miał szczególne znaczenie w dobie pandemii. Większość akcji mających na celu promowanie ekologicznych postaw musiała się przenieść do świata wirtualnego.

 

Hochland Polska dołączył do tej inicjatywy, bo jest to okazja, aby poruszyć temat więzi z naturą, możliwości ochrony przyrody i klimatu, a przy okazji spotkać się i pozwolić się zainspirować!

Zamiast tradycyjnego wspólnego zbierania śmieci, uczyliśmy się postępować tak, by ich w ogóle nie było. Wraz z ekspertami i ekspertkami zaprosiliśmy naszych pracowników na cykl praktycznych spotkań, podczas których będzie można dowiedzieć się, jak codzienne wybory, w pracy i w domu, wpływają na klimat i naszą planetę – podkreśla Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Świętowanie Dnia Ziemi startem cyklu proekologicznych prelekcji zaplanowano w ramach działań Roku Zrównoważonego Rozwoju w Hochland. Tematem przewodnim cyklu jest to, co ważne dla każdego z nas, a więc segregacja odpadów i niemarnowanie żywności. Do udziału w prelekcjach zaproszeni są wszyscy pracownicy Hochland Polska. Spotkania odbywały się w formie wirtualnej, a udział w nich był bezpłatny dla każdego pracownika Hochland Polska. Spotkanie otwierające na temat „Segregacji odpadów” – we współpracy z Organizacją Odzysku Opakowań Rekopol – poprowadziła Aneta Stawicka. Drugi temat „Jak ograniczyć marnowanie żywności” – został przygotowany przez Jagnę Niedzielską – propagatorkę idei zero waste. Ten cykl prezentacji zakończyła prelekcja „Co dzieje się z plastikiem na koniec cyklu życia” – przygotowana we współpracy z Polską Izbą Odzysku i Recyklingu Opakowań PIOIRO, Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych Łukasiewicz oraz Centrum Badawczo – Rozwojowym Opakowań COBRO, a poprowadził ją Konrad Nowakowski