30 sierpnia 2023

Światowy Dzień Działania + 2023!

Serdecznie zapraszamy do świętowania rocznicy uchwalenia Agendy 2030 razem z Kampanią 17 celów i Rekopolem jako partnerem wydarzenia.

25 września odbędzie się konferencja pokazująca, gdzie jako Polska jesteśmy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i jakie działania jako biznes możemy podejmować, aby przybliżyć nas do ambitnej wizji 2030. Tego również dnia odbędzie się premiera Przewodnika Celu 12 dla biznesu, gdyż hasłem przewodnim Kampanii jest Zrównoważona produkcja i konsumpcja.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w cyklu wydarzeń pokazujących różny wymiar zaangażowania interesariuszy we współpracę z biznesem na rzecz Agendy 2030.

Wszystkie informacje już wkrótce na stronie www.kampania17celów.pl

Zapraszamy do zaangażowania!