22 października 2020

Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

#Act4SDGs – Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

 

25 września, w dniu przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Agendy 2030, obchodzony był Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W trzecią rocznicę ogłoszenia SDGs w ponad 130 krajach świata w ramach międzynarodowej kampanii „We#Act4SDGs”, organizowane były wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na rzecz ich osiągnięcia.

Czy zdążymy zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju? W Światowy Dzień Działania 10 ekspertek i ekspertów podsumowywało działania rządów i biznesu dla poszczególnych Celów. Oceniało, czy jesteśmy w stanie osiągnąć ambitne cele w nadchodzącej dekadzie i określiło priorytetowe kierunki.

W wyjątkowej scenerii – na ogrodowym dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego eksperci i ekspertki odpowiadali na pytanie czy nadchodząca dekada nam wystarczy, aby zrealizować ambitne Cele Zrównoważonego Rozwoju? Gośćmi prowadzących – Małgorzaty Greszty (CSR Consulting) i Kamila Wyszkowskiego (Global Compact Network) byli m.in.:

  • Izabela Domżalska z Ministerstwa Rozwoju – mówiła o priorytetach polskiego rządu w realizacji Agendy 2030,
  • Renata Bielak z Głównego Urzędu Statystycznego – opowiedziała o wskaźnikach w realizacji agendy,
  • Dr Karolina Dudek z Akademii Leona Koźmińskiego – omówiła Cel 3 – Jak zmieniło się w Polsce podejście do pracy zdalnej, jaki ma to wpływ na zdrowie Polaków i postępy w realizacji Agendy 2030?,
  • prof. dr hab. Bolesław Rok również z Akademii Leona Koźmińskiego – omówił Cel 4 – Jak wykorzystać edukację, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju?

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawiciela Rekopolu. Michał Mikołajczyk wypowiedział się w kontekście celu 12 – na czym powinna koncentrować się firma by najefektywniej tę dekadę wykorzystać do realizacji Agendy.

Więcej informacji:
https://kampania17celow.pl/wydarzenia/swiatowy-dzien-dzialania-2020/?fbclid=IwAR3EQuMooLxuO6EjPLZZeyTF_TZRTBl1DYo5VR3TINTgOvYmBE313Ca0LwA