28 marca 2023

Sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2023 poz. 160) oraz z art. 73 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (t.j. Dz.U.2022.699 z późn. zm.), Rekopol sporządził i złożył w dniu 14 marca 2022 roku – w imieniu wszystkich swoich Klientów – Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2022. Miło nam poinformować, że zrealizowaliśmy obowiązek uzyskania poziomów recyklingu dla każdego rodzaju opakowań, osiągając również wymagane poziomy recyklingu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

W imieniu naszych klientów, zrealizowaliśmy także ustawowy obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, co także znalazło swoje potwierdzenie w złożonym sprawozdaniu.