29 września 2021

Skierowano do sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 

Szanowni Państwo, projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw został skierowany do sejmu. Projekt ten dotyczy dostosowania przepisów do nowych rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej, które zobowiązują kraje Unii do 2035 r. do osiągnięcia 65 proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych i ma na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców. Zachęcamy do śledzenia prac nad projektem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-105-21