27 kwietnia 2022

SDG 8

Cel 8. Wzrost gospodarczy i godna praca

Na realizację tego celu zostało nam już tylko (!) 3167dni.

Światowy stan realizacji 8 SDG, „Wzrost gospodarczy i godna praca”, interaktywna mapa dostępna pod linkiem: https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg8

Rysunek 1. SDG 8, Wzrost gospodarczy i godna praca. Stan na kwiecień 2022. Dane: https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg8

Kolejny cel dąży do promocji stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi.

Szacuje się, że ok. połowa świata żyje wciąż za kwotę o równowartości 2 UDS a stopa bezrobocia wynosi 5,7%. W wielu miejscach jednak posiadanie pracy nie  zabezpiecza przed ubóstwem. Zbyt wolny i nierówny postęp w kwestii zatrudnienia wymaga aktywnych zmian co do polityki gospodarczej i społecznej. Ich połączenie i prawidłowa realizacja zapewni wyeliminowanie ubóstwa.

Brak wizji godziwej pracy, za którą należeć się będzie godziwe wynagrodzenie, zbyt małe inwestycje wraz z niską konsumpcją naruszyły umowę społeczną, która jest podwaliną społeczeństw o ustroju demokratycznym.  Mimo corocznego wzrostu PKB na mieszkańca, wciąż w wielu krajach tempo ich rozwoju maleje. Kraje te oddalają się od założonej stopy wzrostu PKB w wysokości 7%, która została wyznaczona na rok 2030.

Aby mówić o zrównoważonym wzroście gospodarczym należy wymagać od społeczeństw kształtowania takich warunków, które umożliwią podejmowanie pracy, która będzie napędzać gospodarkę nie szkodząc środowisku. Należy mieć na uwadze konieczność utworzenia nowych miejsc pracy oraz zapewnić godziwe warunki do jej wykonywania. Wskazuje się, że należy tego dokonać poprzez zwiększenie dostępu do usług finansowych. Miałoby to umożliwić właściwe zarządzanie dochodami, pomnażanie majątku i skuteczne inwestowanie. Większa ilość środków przeznaczanych na rozwój handlu, bankowości oraz infrastruktury z pewnością przyniesie skutek w postaci zwiększenia wydajności ekonomicznej, jednocześnie zmniejszając poziom bezrobocia w najbiedniejszych miejscach świata(1).

Fakty(2):

 • Szacuje się, że kobiety zarabiają 12,5% mniej niż mężczyźni w aż 40 krajach spośród 45 posiadających informację w tym zakresie.
 • Mimo tego, że kobiety są coraz bardziej obecne w życiu publicznym, notuje się, że wciąż wykonują one pracę w zakresie 2,6 razy większym jeśli chodzi o opiekę bezpłatną i prace domowe niż mężczyźni.
 • Przewiduje się, że w okresie 2016- 2030 potrzebnych będzie 470 mln miejsc pracy dla osób, które wchodzą na rynek.
 • Udział kobiet na rynku pracy szacuje się na poziom 63%, natomiast w przypadku mężczyzn jest to aż 94%.
 • Luka płacowa wynosi między kobietami i mężczyznami 23 %. Aby wyrównać wynagrodzenie, przy obecnym braku zdecydowanego działania, zajmie kobietom aż 68 lat.

Jak przyczynić się do realizacji tego celu?

Zrób to(3):

 • Popieraj zabieranie dzieci przez rodziców do ich miejsc pracy, tak by już od małego widziały jak wygląda zdrowe środowisko pracy.
 • Wspieraj kształtowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Ucz jak powinni mądrze gospodarować swoimi funduszami.
 • Wspieraj aktywnie działania które dążą do likwidacji form niewolnictwa- również tych współczesnych, przymusowej pracy, handlu ludźmi czy przymusowych małżeństw.
 • Kreuj stabilne środowisko pracy. Niech młodzi pracownicy rozwijają swoje umiejętności i realizują swoje cele zawodowe.
 • Jeśli masz pracowników o niskich dochodach, wesprzyj ich udzielając im pomocy żywnościowej.
 • Utwórz system, który będzie motywował ludzi do osiągania lepszych wyników.
 • Niech warunki w pracy będą bezpieczne.
 • Stwórz miejsca pracy, gdzie będą mogli pracować ludzie młodzi.
 • Wspomagaj szkolenia, programy rozwojowe, które dążą do poszerzenia wiedzy i umiejętności pracowniczych.

Monitorowane wskaźniki w przypadku SDGs 8 to:

Najnowszy Raport SDG 2021 jest dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju

SDG 2021 – Najnowsza edycja raportu już dostępna!

Link do raportu: https://sdg.gov.pl/o_sdg/

 

_________________________________________
(1) https://www.un.org.pl/cel8
(2) także
(3) http://www.un.org.pl/files/194/170Actions%20(PL).pdf , str. 18