28 października 2022

SDG 14 – Cel 14. Życie pod wodą

Na realizację tego celu zostało nam już tylko (!) 2982 dni!

Światowy stan realizacji 14 SDG, „Życie pod wodą”, interaktywna mapa dostępna pod linkiem: https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg14

Rysunek 1. SDG 14, „Życie pod wodą”. Stan na październik 2022. Dane: https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg14

Oceany – ich temperatura, skład chemiczny, prądy i życie w nich panujące, dają napęd światowym ekosystemom, bez których życie na Ziemi byłoby niemożliwe.

Każdy rodzaj wody, tzn. woda deszczowa, woda pitna, pogoda i klimat, linie brzegowe a nawet tlen, którym oddychamy, są zależne od mórz, których działanie można przyrównać do swoistego regulatora. Od setek lat szlaki handlowe, transportowe prowadzą przez morza i oceany.

Właściwe zarządzanie tymi zasobami stanowi klucz do zrównoważonej przyszłości. Ale pogarszający się stan wód przybrzeżnych, wzrost zakwaszenia oceanów stanowi istotne zagrożenie w funkcjonowaniu ekosystemów i różnorodności biologicznej. Zjawiska te nie pozostają obojętne wobec lokalnego rybołówstwa.

Fakty:

 • Oceany pokrywają ok. trzy czwarte powierzchni Ziemi i zawierają 97% wody na świecie, co stanowi 99% przestrzeni do życia na Ziemi.
 • Ponad trzy miliardy ludzi polega na morskiej i przybrzeżnej różnorodności biologicznej, by móc utrzymać się przy życiu.
 • W oceanach żyje niemal 200,000 już zidentyfikowanych gatunków, jednak ich faktyczna liczba może sięgać milionów.
 • Oceany pochłaniają około 30% CO2 powstałego w wyniku działalności człowieka, dzięki temu łagodzą skutki globalnego ocieplenia.
 • Dzięki rybołówstwu w sposób bezpośredni i pośredni ponad 200 milionów ludzi ma zapewnioną pracę.
 • Poziom kwasowości oceanów podniósł się o 26% od początku rewolucji przemysłowej.
 • Wody przybrzeżne ulegają zanieczyszczeniu i eutrofizacji. Szacuje się, że do 2050 roku zjawisko eutrofizacji wzrośnie na obszarze obejmującym 20% dużych ekosystemów morskich.

Jak przyczynić się do realizacji tego celu?

Zrób to:

 • Dbaj o plaże jeziora i rzeki, sprzątając śmieci.
 • Nie kupuj biżuterii i innych przedmiotów wykonanych z koralu, skorupy żółwia, itp.
 • Wspieraj organizacje chroniące oceany i morza.
 • Jedz lokalnie.
 • Staraj się używać mniej plastiku, trafia on często do wód morza.
 • Korzystaj ze zmywarki i pralki, gdy są one pełne.
 • Dbaj o środowisko w trakcie zajęć rekreacyjnych.

Monitorowane wskaźniki w przypadku SDGs 14 to:

Źródło: Życie pod wodą (sdg.gov.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ:

Oceans – United Nations Sustainable Development