19 lutego 2024

Rozpoczęły się Trójstronne rozmowy w zakresie PPWR, zmierzające do uchwalenia kompromisowego tekstu projektu.

1. Co się dzieje w tej chwili?

Dziś, 5 lutego 2024 r., negocjatorzy z Rady i Parlamentu spotkają się po raz pierwszy, aby rozpocząć negocjacje kompromisowe w sprawie unijnego rozporządzenia w sprawie opakowań (PPWR) na szczeblu politycznym (Trilogue, tzn. rozmowy trójstronne, ponieważ Komisja również bierze w nich udział). Wcześniej eksperci z obu instytucji wymienili poglądy i przeanalizowali możliwe kompromisy podczas łącznie dziewięciu spotkań na poziomie technicznym. Równolegle urzędnicy z państw członkowskich spotykają się, aby ocenić propozycje Parlamentu i wprowadzić ewentualne zmiany w podejściu ogólnym z 18 grudnia. 

Obecnie nikt nie oczekuje, że porozumienie zostanie osiągnięte podczas pierwszego spotkania trójstronnego, ponieważ PPWR jest po prostu zbyt obszerny i złożony, a stanowiska Rady i Parlamentu są zbyt rozbieżne w wielu kwestiach. Może zatem się okazać, że osiągnięcie porozumienia w ciągu pozostałych czterech tygodni do 4 marca (drugie i ostatnie polityczne rozmowy trójstronne) może okazać się niemożliwe.

Pod tym linkiem można prześledzić różnice stanowisk Komisji, Parlamentu oraz Rady: https://lnkd.in/gTWayvCE   

2. Kompromisy?

Patrząc na osiągnięte do tej pory kompromisy, wydaje się, że porozumienia osiągnięto tylko w sprawie niekontrowersyjnych przepisów. 404 regulacje, które wciąż pozostają otwarte, zawierają wszystkie główne punkty sporne: Na przykład, w przypadku kwot ponownego wykorzystania, jak dotąd osiągnięto porozumienie jedynie w sprawie zniesienia kwoty ponownego wykorzystania dla wina, przy czym wszystkie inne przepisy są nadal sporne. Nie osiągnięto porozumienia w sprawie równie kontrowersyjnych zakazów dotyczących opakowań, a konkretne zakazy zawarte w załączniku V, co ciekawe, nie pojawiły się nawet w tak zwanym czterokolumnowym dokumencie.

3. Wciąż brak kompromisów?

Nadal brak porozumienia w sprawie definicji kryterium „recyklingu na dużą skalę” (w art. 3 ust. 32), które będzie miało zastosowanie jako dodatkowy wymóg dla opakowań od 2035 roku. 

Rada i Parlament nadal spierają się również o minimalne limity zawartości materiałów pochodzących z recyklingu dla tworzyw sztucznych w tzw. opakowaniach wrażliwych na kontakt, np. dla żywności (10% lub 7,5%) oraz o projekt tzw. siatki bezpieczeństwa na wypadek niedoboru recyklatu.

4. Co dalej?

Kluczowe w nadchodzących tygodniach będzie to, czy Parlament i Rada zdołają osiągnąć porozumienie w sprawie zakazów (art. 22, załącznik V) i kwot ponownego użycia/uzupełniania (art. 26), w których ich stanowiska są bardzo rozbieżne. Jeśli państwa członkowskie będą przedkładać kwoty ponownego użycia/uzupełniania nad zakazy, a wiele wskazuje na to, że tak się stanie, mogą zostać zmuszone do wykazania chęci kompromisu z Parlamentem w sprawie zakazów. W końcu negocjatorzy Rady zdają sobie sprawę, że porozumienie musi jeszcze zostać przyjęte przez Parlament.