1 października 2020

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań zgodnie z art. 73 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 sporządziła i złożyła roczne „Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi”.

 

Jak co roku Rekopol złożył za wszystkich swoich Klientów Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym roku w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Samodzielnie, każdy przedsiębiorca miał obowiązek złożyć sprawozdanie o nabytych i wydanych w punktach handlowych torbach z tworzywa sztucznego – dotyczy to tylko przedsiębiorców, którzy oferują takie torby w prowadzonych przez siebie punktach handlu hurtowego lub detalicznego i są zobowiązani do pobierania opłaty recyklingowej.

Obowiązkowe są, jak dotychczas, sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Dotyczą one przedsiębiorców, którzy wpisani są w Dziale XII BDO. W tym roku, sprawozdanie to składa się do 31 października.