21 czerwca 2021

Rekopol partnerem konferencji „Podstawowe wyzwania w gospodarce odpadami” organizowanej przez Polską Izbę Ekologii

Polska Izba Ekologii zorganizowała 23 czerwca konferencję pt. „Podstawowe wyzwania w gospodarce odpadami” , której celem było przekazanie uczestnikom potrzebnej wiedzy i doświadczeń w zakresie prawnych, ekonomicznych, technologicznych, prawnych aspektów funkcjonowania podmiotów działających na rynku gospodarki odpadami zarówno po stronie aktywnego uczestnika (firmy recyklingowe, organizacje odzysku, firmy logistyczne, itp.), pasywnego uczestnika (wprowadzającego na rynek odpady, organizatora procesów). Konferencja skierowana była do: samorządów, związków międzygminnych, przedstawicieli administracji rządowej specjalnej, organizacji pozarządowych, partnerów prywatnych, biznesu, świata nauki oraz mediów.

Partnerem konferencji był Rekopol.

Wśród prelegentów byli min przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Instytutu Górnictwa, Urzędu marszałkowskiego woj. Śląskiego czy Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

Wiele czasu poświęcono Gospodarce w Obiegu Zamkniętym pokazywanej z różnych stron i aspektów. W czasie konferencji była również mowa o analizie kosztów w procesach odzysku energii z odpadów, założeniach do Planu Gospodarki Opadami dla Województwa Śląskiego na lata 2023-2028. Prezes Rekopolu Jakub Tyczkowski mówił o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.