23 lipca 2021

REKOPOL na konferencji KUPS – „Wyzwania branży sokowniczej w obliczu pandemii”

W dniu 29 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja „Wyzwania branży sokowniczej w obliczu pandemii”, organizowana przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wiedzy, uwzględniających bieżącą sytuację na rynku sokowniczym w kraju i za granicą. Specjaliści i uczestnicy branży pochylili się także nad trendami oraz przepisami prawnymi w obszarze gospodarki opakowaniami i gospodarki odpadami opakowaniowymi, które z całą pewnością wpłyną na kształt branży sokowniczej w nadchodzących latach.

Jakub Tyczkowski – Prezes Rekopolu omówił obecny stan legislacyjny dotyczący tych zagadnień, na które wpływ będą miały między innymi Dyrektywa Ramowa o Odpadach, dyrektywa Opakowaniowa, Dyrektywa SUP czy też obowiązująca w Polsce Ustawa o Utrzymaniu Czystości, Ustawa o Odpadach, , Ustawa o Gospodarce Opakowaniami i Odpadami Opakowaniowymi. Prezes Rekopolu omówił również wytyczne dla poszczególnych typów opakowań, takie jak wskaźniki ograniczenia konsumpcji, ograniczenia/zakazy wprowadzenia do obrotu, szczegółowe wymagania co do projektowania, szczegółowe wymagania co do oznaczania/informowania, systemy wskaźniki podnoszenia świadomości społecznej. Zwrócił również uwagę na fakt, że Eco – Design jest na ten moment już koniecznością jako niezbędny mechanizm umożliwiający realizację celów środowiskowych stanowiących jeden z elementów gospodarki w obiegu zamkniętym. Przedstawił problematykę implementacji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta poprzez odniesienie się do propozycji Ministerstwa Klimatu jako rozwiązania silnie scentralizowanego, stwarzającego bezpośrednie ryzyka niezrealizowania przez wprowadzających opakowania na rynek poziomów recyklingu. Zaprezentował również konsekwencje wprowadzenia ROP w ujęciu finansowym i konieczność prowadzenia przygotowań na poziomie poszczególnych firm, aby zaabsorbować wzrost kosztów związanych z nowymi wymogami i konsekwencji zwiększania elastyczności w wielu obszarach działalności przedsiębiorstwa.