28 czerwca 2022

Raport UN Global Compact w Polsce „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce: współpraca Krajowej Administracji Skarbowej z branżą hazardową i odpadową”. 

W czerwcu miała miejsce publikacja Raportu UN Global Compact w Polsce „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce: współpraca Krajowej Administracji Skarbowej z branżą hazardową i odpadową”

W obecnym raporcie skoncentrowano się ponownie na branży hazardowej, odpadowej, a także na problemie olejów przepracowanych. Poza tym, jak zwraca uwagę Kamil Wyszkowski we wstępie do dokumentu, również na zagadnieniach takich, jak wprowadzanie do obrotu podrabianych towarów, a  także sytuację w branży paliwowej, gastronomicznej, wydobywczej, budowlanej, farmaceutycznej, części samochodowych, płatności bezgotówkowych, cyberbezpieczeństwa i innych.

Podczas prezentacji Raportu, Jakub Tyczkowski, Prezes Rekopolu mówił: W Polsce wytwarza się coraz więcej odpadów, bo bogacimy się jako konsumenci. Dostrzegamy zmiany w legislacji i działania administracji, jednak mimo pewnej poprawy, jeśli chodzi o zwalczanie szarej strefy, wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

Cały raport dostępny jest pod linkiem: https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2022/05/Raport_Przeciwdzialanie_Szarej_Strefie_2022.pdf