23 lipca 2021

Raport „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2020/21”

Raport „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2020/21” został opublikowany przez Global Compact Network Poland we współpracy z m.in. Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Najwyższą Izbą Kontroli, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W opracowaniu przeanalizowano sytuację w trzech branżach, w których szara strefa stanowi znaczący problem: w branży hazardowej, odpadowej oraz paliwowej. REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jest członkiem UN GC Poland oraz partnerem programu przeciwdziałania szarej strefie. W konferencji prasowej Ministerstwa Finansów uczestniczył m.in. Jakub Tyczkowski – Prezes REKOPOLU, który zwrócił uwagę na potencjalne możliwości zwiększania się szarej strefy w branży odpadowej, ze względu na wyjątkowo dynamiczny wzrost tego sektora gospodarki. Podkreślił, że w związku ze wzmożoną konsumpcją i coraz większymi wyzwaniami środowiskowymi, na poziomie Unii Europejskiej wprowadzane są nowelizacje w wielu dyrektywach, które Polska będzie implementować. To oznacza że wymuszony zostanie jakoby rozwój tej branży, a więc i wzrost jej wartości – podatki, koszty. Co za tym idzie wartość branży będzie rosła, co niesie za sobą pokusę by przechodzić do szarej strefy.

Jak podkreślił Jakub Tyczkowski: „Pieniądz, który powinien zasilać gospodarkę odpadami opakowaniowymi, często do tego sektora nie trafia. Trafia gdzie indziej. Wartość tego pieniądza, która powinna być adekwatna do potrzeb branży gospodarującej odpadami też nie jest adekwatna. Wynika to z tego, że nierzadko mamy do czynienia z zachowaniami nieprawidłowymi. Z całą więc pewnością jest tutaj potrzebne działanie scentralizowane – branża odpadowa powinna być branżą zarządzaną przez biznes, natomiast silnie kontrolowaną przez instytucje państwowe.”

Zachęcamy do pobrania raportu: https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/Raport_Przeciwdzialanie_szarej_strefie_w_Polsce_2020_2021.pdf

 

Źródło zdjęcia: Konferencja Prasowa Ministerstwa Finansów – www.youtube.com