27 kwietnia 2021

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Dobre praktyki Rekopolu w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu corocznie wydaje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Główną jego część stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, zgłaszanych przez partnerskie firmy.

Trzy wymienione w Raporcie projekty Rekopolu to:

Kampania edukacyjna Dzień Bez Śmiecenia, która w tym roku obchodzi swoje 15-lecie już 11 maja. Kampania ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z odpadami oraz ich świadomej segregacji oraz ekologicznego stylu życia. Serdecznie zachęcamy do śledzenia strony kampanii www.dzienbezsmiecenia.pl oraz fanpage na facebooku: facebook.com/dzienbezsmiecenia.

Kampania edukacyjna Działaj z imPETem, w której skupiamy się na nauce odpowiedniego postępowania z odpadami plastikowymi, w szczególności butelkami PET. Niedawno zakończyliśmy Konkurs Edukacyjny dla Przedszkoli, w którym wzięło udział aż 1000 przedszkoli z całej Polski. Nadal trwa Program dla Szkół organizowany w ramach kampanii, w którym wzięło udział 2000 szkół. Serdecznie zachęcamy do śledzenia jego przebiegu na www.dzialajzimpetem.pl oraz facebook.com/dzialajzimpetem.

EcoDesign – Platforma wymiany wiedzy w zakresie ecodesignu pomiędzy recyklerami i firmami zbierającymi odpady a producentami i projektantami opakowań. Wiedza gromadzona jest poprzez wywiady i wizje lokalne i przekazywana podczas sesji otwartych, doradztwa, szkoleń, seminariów oraz podczas spotkań indywidualnych.

Kilka słów o raporcie:

Najnowsza edycja zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk (1696 w poprzedniej edycji), które zostały zgłoszone przez 225 firm (214 w poprzedniej edycji). Pod względem dobrych praktyk to rekordowa publikacja, natomiast liczba firm to drugi wynik w historii ukazywania się raportu. Na liczbę blisko 2000 działań CSR składają się dwie grupy praktyk. Pierwsza z nich to praktyki nowe, zgłoszone po raz pierwszy do raportu. W najnowszej edycji znalazło się ich 1013 (712 w poprzedniej edycji). Drugą grupę stanowią praktyki długoletnie, opublikowane już w poprzednich edycjach raportu, ale realizowane w minionym roku. W tym roku było to 945 inicjatyw z zakresu odpowiedzialności biznesu (983 w poprzedniej edycji).

Eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu podkreślają, że mniejsza liczba praktyk długoletnich pokazuje, że pandemia doprowadziła do zawieszenia lub przerwania części działań CSR. Nierzadko musiały też przybrać zupełnie inną formułę.

Aż 40 proc. wzrost praktyk zgłoszonych do raportu po raz pierwszy dowodzi tego, że firmy podejmowały inicjatywy z zakresu CSR na nowych polach, co często wymuszone było wyzwaniami czasu pandemii. Autorzy raportu zwracają uwagę na trendy takie jak 80 proc. zwiększenie się liczby nowych działań CSR w obszarze zagadnień konsumenckich, wzrost o 65 proc. w uczciwych praktykach operacyjnych i 40 proc. wzrost w obszarze praktyk z zakresu pracy. Powyższa dynamika może być podyktowana wyborem kluczowych grup interesariuszy, wobec których należało podjąć priorytetowo działania zapewniające bezpieczeństwo w miejscu pracy, codziennych zakupów i korzystania z usług czy współpracy z dostawcami. Wzrost nowych praktyk to efekt także przesuwania budżetu na konkretne wsparcie podczas COVID-19. Przykładowo, jeśli firma realizowała projekt grantowy, to ze względu na pandemię środki te przeznaczyła na inicjatywy wspierające dzieci, seniorów czy lekarzy podczas lockdownu. Pandemia doprowadziła także do rozwoju partnerstw, co również obrazują działania zgłoszone do raportu. Firmy współpracowały na przykład przy produkcji żeli do dezynfekcji, udostępniania i dowozu leków, i produktów ochrony osobistej do szpitali czy ośrodków pomocy społecznej.

Wersja PDF raportu do pobrania jest na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020/

Działania CSR z edycji za rok 2020 dostępne są również w wyszukiwarce dobrych praktyk na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/