29 marca 2022

Raport do marszałka – potwierdzenie

Wypełniając obowiązki wynikające z Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2020, poz. 1114) oraz Ustawy o odpadach (Dz.U. 2021, poz.779) , Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w dniu 14 marca 2022 roku złożył roczne sprawozdanie o produktach , opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Wszyscy przedsiębiorcy współpracujący z Rekopolem w zakresie realizacji uzyskania poziomów recyklingu, otrzymają wkrótce indywidualny raport potwierdzający wykonanie przez Rekopol obowiązków objętych umową.