29 stycznia 2024

Przewodnik SUP 2024

Przewodnik SUP dedykowany jest wszystkim osobom zainteresowanym praktycznymi aspektami unijnych i polskich regulacji, których celem jest ograniczenie szerokiego wykorzystywania przez konsumentów produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych („Produkty SUP”), a zatem nałożenia dodatkowych obowiązków sprawozdawczych, operacyjnych i finansowych na przedsiębiorców. Przewodnik koncentruje się na opakowaniach i produktach higienicznych, należy jednak pamiętać, że Ustawa SUP obejmuje swym zakresem także wyroby tytoniowe i sprzęt rybacki.

​​​​​​​Punktem wyjściowym dla nowych obowiązków jest przyjęta 5 czerwca 2019 r. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, powszechnie znana jako Dyrektywa Single Use Plastic ​​​​​​​( „Dyrektywa SUP”).

​​​​​​​Ustawa SUP weszła w życie 24 maja 2023 r., ale obowiązki z niej wynikające wchodzą w życie w różnych terminach – niektóre od dnia wejścia w życie ustawy, inne od 1 stycznia 2024 r., natomiast jeszcze inne od 1 lipca 2024 r. Warto więc tych terminów pilnować, ponieważ niedopełnienie obowiązków skutkować może wysokimi karami finansowymi.

​​​​​​​Przewodnik zawiera ponad 85 stron informacji dotyczących Ustawy SUP, jej zakresu i obowiązków z niej wynikających. Publikacja napisana została przystępnym językiem, by zrozumiała była dla każdego przedsiębiorcy. Uzupełnieniem części opisowej jest obszerna tabela, zawierająca przykłady różnych produktów i opakowań wraz z oceną, czy dany produkt lub opakowanie podlega obowiązkom SUP.

Link do przewodnika: https://landingpage.eko-pak.biz/przewodnik-sup-2024