29 marca 2022

„Przedszkolaki świat sprzątają, do żółtego wyrzucają!” – ponad 430 prac zgłoszonych do konkursu!

Trwa głosowanie w konkursie dla przedszkoli „Przedszkolaki świat sprzątają, do żółtego wyrzucają”. Na zgłoszone ponad 430 prac konkursowych głosować można na stronie www.dzialajzimpetem.pl do 3 kwietnia. Wystarczy zebrać 100głosów, by praca przeszła do drugiego etapu konkursu – czyli oceny Jury.

W ogólnopolskim programie edukacyjnym „Działaj z imPETem!” uczestniczy blisko 1500 przedszkoli. Wszystkie z nich otrzymały bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych na temat segregacji odpadów, dopasowane do wieku najmłodszych. W pakietach znalazły się m.in. scenariusze zajęć, propozycje aktywności, karty pracy dla dzieci, plakat zadań z naklejkami. Celem działania jest krzewienie prawidłowych nawyków postępowania z odpadami już od najmłodszych lat. Tym razem bohaterowie akcji – imPET, Pan Kartonik, Puszek oraz Miecia zwracają uwagę dzieci na odpady, które powinny trafiać do żółtego pojemnika. Po realizacji zadań przewidzianych w scenariuszach, dzieci wraz z opiekunami przystąpiły do wykonania zadania konkursowego.

Na zwycięskie przedszkola czeka m.in. zestaw mebli, makatki zestawy gier i zabaw.

Regulamin programu oraz wszystkie terminy dostępne na www.dzialajzimpetem.pl w zakładce „dla przedszkoli”. Tam też znajdują się wszystkie zgłoszone przez placówki prace.

Program edukacyjny dla przedszkoli realizowany jest w ramach kampanii „Działaj z imPETem!” prowadzonej przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. Projekt ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi, w szczególności frakcjami trafiającymi do żółtego pojemnika.

Więcej informacji na temat projektu: www.dzialajzimpetem.pl, www.facebook.com/dzialajzimpetem, www.mieciazimpetem.pl.