30 stycznia 2023

Projekt ”Kultura Segregacji”

Projekt „Kultura segregacji” to odpowiedź Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A. na problem, który stanowi słaba jakość surowców wtórnych pozyskiwanych w ramach selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych „u źródła”.

To również podejście do współpracy z Partnerami Rekopolu w ramach edukacji, służące wsparciu inicjatyw edukacyjnych, adresowanych do szerokiego grona mieszkańców, wskazujących na obowiązujące na danym terenie zasady selektywnej zbiórki, najczęściej popełniane błędy oraz uczulające ich na problemy związane z nieprawidłową i niedbałą segregacją odpadów.

Poprawa jakości surowców wtórnych odbieranych od mieszkańców przynosi korzyści zarówno mieszkańcom jak i recyklerom oraz gminom, które są zobowiązane każdego roku osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu papieru, metalu, tworzyw sztucznych oraz szkła z odpadów komunalnych. Wiąże się ona bowiem ze zwiększeniem możliwości zbytu surowców, zmniejszeniem kosztów odbioru odpadów ponoszonych przez mieszkańców, a także zmniejszeniem ilości odpadów ostatecznie kierowanych na składowisko.

W ramach projektu Kultura Segregacji Rekopol co roku Partnerzy wspierają działania edukacyjne dopasowane do specyfiki poszczególnych regionów. Edukując lokalne społeczności wykorzystywane są różnorodne narzędzia edukacyjne, w tym np.: gry planszowe, gry online i filmy edukacyjne oraz materiały edukacyjne takie jak: harmonogramy odbioru odpadów z informacjami dot. prawidłowej segregacji odpadów, książeczki, kolorowanki i inne foldery edukacyjne, gadżety edukacyjne o prawidłowej segregacji odpadów, pojemniki do segregacji odpadów oraz pojemniki do zbiórki zużytych baterii.

W 2022 roku w projekcie wzięło udział łącznie 55 partnerów, którzy wyprodukowali następujące materiały edukacyjne1:

 • 153 100 szt. ulotek,

 • 4 500 szt. planów lekcji,

 • 3 913 szt. toreb,

 • 1 500 szt. koszy samochodowych,

 • 1 300 szt. składanych kubeczków na przybory biurkowe,

 • 135 239 szt. zakładek / linijek,

 • 1 300 szt. podkładek pod kubki,

 • 1 300 szt. książeczek edukacyjnych,

 • 1 150 szt. kart do gry „Piotruś”,

 • 8 992 szt. magnesów,

 • 425 szt. naklejek na pojemniki,

 • 19 szt. koszy kredki do segregacji,

 • 147 szt. pojemników na baterie „Batrecykle”,

 • 11 932 szt. innych materiałów edukacyjnych np. kolorowanki, makatki, gry, itp.


1 Dane na dzień 24.01.2023 r.