28 września 2022

„Planeta na nowo. W cyrkularnym świecie nie ma odpadów”

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju – INNOWO przygotował kompleksowy projekt edukacyjny wzmacniający świadomość ekologiczną mazowieckich uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczyciel. “Świat bez odpadów” wprowadza w codzienność gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), w której żaden produkt się nie zmarnuje ani nie zaśmieca środowiska. Ukoronowaniem projektów będą szkolne projekty, realnie wpływające na najbliższe otoczenie.

Projekt został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie (nr patronatu 93/22/P), materiały edukacyjne powstały przy wsparciu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenie Nauczycieli. „Planeta na nowo. W cyrkularnym świecie nie ma odpadów” pomaga zrozumieć rzeczywistość kontrastów, w której marnują się tony jedzenia i ubrań, kiedy w tym samym czasie miliony ludzi są ich pozbawione pełnowartościowego posiłku… Na bezpłatne działania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych składają się: szkolenia dla kadry pedagogicznej i zarządzającej, lekcje pilotażowe, pakiet materiałów edukacyjnych (prezentacja multimedialna, scenariusz lekcji, karty edukacyjne, wskazówki metodyczne oraz merytoryczne dla osoby prowadzącej lekcje).

Aktywizujące spotkania lekcyjno-warsztatowe pokazują i analizują nowoczesne rozwiązania oraz wynalazki wprowadzane przez firmy oraz producentów, które opierają się na niemarnowaniu dóbr. Woda butelkowana bez butelki lub deskorolka z nakrętek – to tylko kilka z innowacji, o których dowie

się młodzież. Główny cel projektu opiera się na zachęcena młodzieży do działania i stworzenia szkolnego projektu, który realizować będzie cyrkularne zasady. Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju – INNOWO (organizator i inicjator międzynarodowej konferencji Circular Week) wykorzystuje swoją ekspercką wiedzę, aby zachęcić młodzież do kreatywnego myślenia w obszarze: ekologii i ekonomii. Uczniowie i uczennice mogą liczyć na wsparcie przeszkolonej w temacie cyrkularności szkolnej kadry nauczycielskiej i kierowniczej.

Działania projektowe mają miejsce od września 2022 do grudnia 2022.

Partnerami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Instytut

Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju – INNOWO, Polish Circular Hotspot, Ambasada Holandii w Polsce, REKOPOL.