27 lipca 2023

Otwarte opinie w sprawie projektu dyrektywy odpadowej.

Obecnie trwa możliwość nadsyłania opinii w sprawie projektu dyrektywy w sprawie odpadów. Okres nadsyłania opinii przewidziany jest wstępnie od 7 lipca do 11 września 2023 r. Jednak 8-tyg. okres nadsyłania opinii jest przedłużany co dnia do momentu udostępnienia tego przyjętego wniosku we wszystkich językach UE. Brak jeszcze polskiej wersji językowej.

Główne zagadnienia dot. tekstyliów oraz żywności- wniosek koncentruje się na 2 zasobochłonnych sektorach: tekstylnym i spożywczym, z następującymi ogólnymi celami cele ogólne:

1. zmniejszenie wpływu na środowisko i klimat, poprawa jakości środowiska i zdrowia publicznego związanego z odpadami tekstylnymi, zdrowia publicznego związanego z gospodarowaniem odpadami włókienniczymi zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami hierarchią postępowania z odpadami,

2. zmniejszenie wpływu systemów żywnościowych na środowisko i klimat związanego z wytwarzaniem odpadów żywnościowych, wytwarzaniem odpadów żywnościowych, zapobieganiem marnotrawieniu żywności przyczyniłoby się również do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego.

Link: Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów (europa.eu)

Link do EURLEXa: https://eur-lex.europa.eu/procedure/PL/2023_234