1 października 2020

„Opakowania z biotworzyw i kompostowalne – szanse i wyzwania”

Pod koniec sierpnia br. zorganizowaliśmy webinarium dla Przedsiębiorców, przybliżające tematykę biotworzyw, tworzyw kompostowalnych i technologii kompostowania odpadów organicznych.
Z uwagi na ograniczenia nakładane na tworzywa sztuczne – otrzymujemy coraz więcej zapytań od Państwa o dostępność takich opakowań i ich przydatność do recyklingu.

 

Przypomnijmy, biotworzywa to są tworzywa, które są biodegradowalne i/lub oparte o biomasę/surowce odnawialne oraz tworzywa biodegradowalne z surowców kopalnych. Tworzywa bio-pochodne to np.: tworzywa oparte na skrobi, PLA (polilaktyd), bio-PET (politereftalan etylenu) oraz bio-PE (polietylen).

Sporym wyzwaniem jest zagospodarowywanie tych materiałów. O ile niebiodegradowalne bioPE, bioPET nie jest problemem – przetwarza się je z konwencjonalnymi tworzywami, o tyle wersje kompostowalne już są trudne do przetwórstwa, ponieważ nawet wymagane 12 tygodni to dla sztywnych opakowań jest najczęściej za krótko. Miękkie opakowania, np. z PLA, czy worki na odpady bio – mają krótszy czas rozkładu i są w stanie ulec rozkładowi się w czasie, w jakim kompostownie przemysłowe w gminach przeprocesowują odpady (około 6 tygodni).

Właśnie o tym zagadnieniu opowiadał Andrzej Sobolak ze Stowarzyszenia Biorecykling, przy okazji zapoznając słuchaczy z różnorodnością możliwych technologii do kompostowania biotworzyw oraz prawnymi aspektami nieharmonijnych pod tym względem przepisów – BAT oraz normy na kompostowanie.

Pan Wojciech Pawlikowski przestawiał zasady certyfikacji opakowań kompostowalnych (certyfikat OK! Compostable Home i Industrial).

Pierwszą prezentacją natomiast była prezentacja Profesora Artura Bartkowiaka, dotycząca możliwości zastosowania biotworzyw w opakowalnictwie i jakie wyzwania technologiczne i przemysłowe one tworzą.

Zapraszamy na kolejne webinaria z tej serii, w razie zainteresowania ofertą prosimy o mail m.krawczyk@rekopol.pl