27 kwietnia 2021

OPAKOWANIA PRZYSZŁOŚCI – ekoprojektowanie w świetle Europejskiego Zielonego Ładu

Przedstawiciele Rekopolu prelegentami konferencji online „OPAKOWANIA PRZYSZŁOŚCI – ekoprojektowanie w świetle Europejskiego Zielonego Ładu”

Co Europejski Zielony Ład oznacza dla firm branżykosmetycznej i detergentowej?

Unia Europejska w ostatnim czasie bardzo zintensyfikowała działania na rzecz ochrony środowiska. Wyzwania związane ze środowiskiem i klimatem mają być wykorzystane jako okazja do wspierania wzrostu gospodarczego, a polityka Unii Europejskiej we wszystkich obszarach ma być podporządkowana kwestiom Zielonego Ładu (Green Deal). Opakowanie staje się – także w branżach kosmetycznej i detergentowej – jednym z wiodących elementów strategii zrównoważonego rozwoju. Celem jest ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych i zminimalizowanie zużycia surowców poprzez utworzenie zamkniętej pętli procesów, w myśl zasad „Circular Economy”.

Tym zagadnieniom poświęcona była konferencja online „OPAKOWANIA PRZYSZŁOŚCI – ekoprojektowanie w świetle Europejskiego Zielonego Ładu”, którą Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego zorganizowało 31 marca 2021 roku.

– Celem Zielonego Ładu jest uczynienie zrównoważonego rozwoju głównym nurtem, w celu uniezależnienia wzrostu UE od wykorzystania zasobów naturalnych – powiedziała Ursula von der Leyen – prezydent Komisji Europejskiej.

Prelegentami Konferencji byli eksperci wywodzący się z wielu ogniw łańcucha wartości:

  • Małgorzata Wadzińska | Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego
  • Krzysztof Baczyński | Prezes Zarządu, ZP EKO PAK
  • Adam Fotek | Ekspert ds. Badań, JS Hamilton Poland S.A.
  • dr inż. Anna Kozera-Szałkowska | Dyrektor Zarządzająca, PlasticsEurope Polska
  • Jakub Tyczkowski | Prezes Zarządu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
  • Marta Krawczyk | Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
  • Konrad Nowakowski | Kierownik Zespołu Ekologii Opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz – IBWCH COBRO
  • Robert Szyman | Dyrektor Generalny, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Podczas Konferencji zaprezentowane zostały najistotniejsze zmiany, których branże kosmetyczna i detergentowa mogą spodziewać się w bliskiej przyszłości, a także ich konsekwencje dla przemysłu oraz polskiego systemu gospodarki opakowaniami. Producenci muszą dążyć do zamknięcia obiegu opakowań w gospodarce tak, aby jako odpady nie trafiały do środowiska, a mogły zostać ponownie wykorzystane jako surowiec. Zmiany wiążą się z jednej strony z nowymi kosztami, które będą ponosić producenci (ROP), a z drugiej strony z nową filozofią prowadzenia biznesu. Obszar środowiska będzie wymagał rosnącego zaangażowania, z konsekwencjami dla wielu obszarów działalności przedsiębiorców