28 marca 2023

Opakowania. Odpowiadamy na pytania.

W ramach naszej współpracy z klientami, widzimy wiele wątpliwości dotyczących prawa opakowaniowego, dlatego co miesiąc odpowiadamy na pytania, które pojawiają się najczęściej wśród przedsiębiorców. Zachęcamy do zapoznania się:

1. Jeśli tzw. standy/stojaki marketingowe składają się z kilku różnych materiałów np. metalowe nogi, drewniane ścianki i karton z nadrukiem to do jakiej kategorii należy je przydzielić? Wielomateriałowe?
Jeśli można to rozdzielić w prosty sposób to raczej nie należy tego traktować jako opakowanie wielomateriałowe.

2. Jakie działania należy podjąć wprowadzając opakowania wielomateriałowe na rynek? czy ma znaczenie czy jest to wprowadzanie na rynek krajowy, czy również za granicę? Jeśli przedsiębiorca nie chce rozliczać tego samodzielnie może z kimś zawrzeć w tym celu współpracę?
W przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy należy w tym zakresie złożyć OPAK 3. Jeśli tego typu opakowania wprowadza się do obrotu w Polsce, to należy przystąpić do porozumienia z marszałkiem województwa w zakresie zorganizowania systemu zbierania i recyklingu tego typu odpadów opakowaniowych. W praktyce, należy podpisać umowę z Izbą Gospodarczą, która ma zawiązane takie porozumienie.

3. Czy wprowadzam opakowania na rynek, jeśli produkty wytworzone sprzedaję za granicę?
Nie ma tutaj wprowadzenia do obrotu w Polsce.

4. Czy do raportowania do obowiązku recyklingu podajemy tylko opakowania wyprowadzone na rynek polski czy na zagraniczny również?
Obowiązek uzyskania poziomów recyklingu dotyczy tylko opakowań produktów wprowadzanych do obrotu w Polsce.

5. Czy darowizny zagraniczne też trzeba raportować ? czy są naliczane opłaty za opakowania ? czy jedynie do celów ewidencyjnych z powodu tego ze jest to eksport ?
Nalży złożyć OPAK 3 (informacja o opakowaniach wywiezionych za granicę) nawet jeśli są to darowizny.

6. Czy sklep internetowy, który nabywa gotowe, zapakowane produkty do dalszej odsprzedaży również powinien prowadzić ewidencję?
Jeśli taki sklep zakupuje produkty w opakowaniach za granicą to wprowadza do obrotu w Polsce produkty w opakowaniach i musi uzyskiwać poziomy recyklingu.

7. Czy palety mogą być odpadem opakowaniowym?
Stają się odpadem opakowaniowym, gdy tracą swoje właściwości użytkowe powalające im na bycie opakowaniem, w tym opakowaniem wielokrotnego użytku.

8. Opakowania bezpośrednie produktów leczniczych – do tej pory nie było obowiązku raportowania – w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U.2018 poz.150) w załączniku 1 określającym docelowy poziom odzysku i recyklingu nadal figuruje zapis: Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz.2211). Czy coś się zmieniło ? Czy jeśli produkt leczniczy jest w kapsułce to blister jest bezpośrednim opakowaniem? Czy jeśli kapsułkę można otworzyć to ta kapsułka jest opakowaniem bezpośrednim?
Opakowaniem bezpośrednim środka leczniczego jest blister, a nie kapsułka ze względu na to, że kapsułka jest przeznaczona do wspólnego spożycia i w całości jest traktowana jako produkt leczniczy. Kapsułka nie jest więc opakowaniem, opakowaniem jest dopiero blister lub słoiczek.

9.  Co z zestawieniem opakowań produktów oznaczonych jako ADR no UN1197 – czy jakoś je wyróżniam?
Należy sprawdzić czy substancja oznaczona jako ADR jest środkiem niebezpiecznym według ustawy OGOIOO. Jeśli są to środki niebezpieczne, należy tak, jak w przypadku opakowań wielomateriałowych przystąpić do porozumienia z marszałkiem województwa, czyli podpisać umowę z Izbą Gospodarczą.

10. Czy dla celów ewidencyjnych ma znaczenie miejsce odprawy importowanych produktów? Np. w przypadku przeprowadzenia odprawy w innym kraju UE (WNT) a bezpośrednio w kraju (import).
W przypadku przywożenia z zagranicy produktów w opakowaniach lub opakowań, nie ma znaczenia, czy dzieje się to z terenu UE czy spoza Unii, ważne jest, że z zagranicy produkty w opakowaniach wjeżdżają do Polski.