27 lutego 2023

Opakowania. Odpowiadamy na pytania. Cz.2.

1. Czy sprzedaż pustych opakowań (np. kanistrów) do firmy która je wykorzysta do swoich celów produkcyjnych jest wprowadzeniem na rynek?

Taki przedsiębiorca jest wprowadzającym opakowanie, a nie produkt w opakowaniu. Poziomy recyklingu dotyczą tylko opakowań, w których wprowadzane są produkty.

2. Czy wydając w moim punkcie sprzedaży np. kubki z napojem, rejestruję tylko kubek, czy również karton, w którym otrzymałam od dostawcy kubki?

Jeśli kubki są od polskiego dostawcy to poziom recyklingu uzyskują Państwo tylko względem kubków wydawanych z napojem.

3. Czy torba papierowa, która jest sprzedawana jako produkt jest opakowaniem czy staje się nim dopiero jak ktoś z nią coś zapakuje?

Poziom recyklingu uzyskuje się tylko w przypadku wprowadzenia do obrotu torby wraz z produktem.

4. Czy list przewozowy w formie etykiety samoprzylepnej aplikowanej na foliopaku w którym wysyłane są przesyłki kurierskie jest opakowaniem?

Wszystkie elementy opakowania służące do tego samego celu co opakowanie zasadnicze, czyli do dostarczenia produktów do klienta, są traktowane jako opakowania podlegające przepisom u.g.o.o.o.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie, określono przykłady wyrobów, które są uznawane lub nie są uznawane za opakowania i wśród tych przykładów wymieniono jako opakowania koszulki foliowe dodane do opakowania zasadniczego (zawierające np. kartkę z danymi adresowymi odbiorcy) oraz przylepne etykiety przyczepione do innego wyrobu opakowaniowego (np. do folii, w której owinięty jest produkt). Analogiczne do tych etykiet będą uznawane naklejki z adresem odbiorcy, a więc będą stanowiły element opakowania, również i w przypadku, gdy na takiej naklejce zostanie naklejona dodatkowa naklejka przez firmę kurierską.

5. Czy jeśli kupuję towar na palecie w kraju ale nie ma jej na fakturze tylko jest wliczona w koszt usługi/zakupu to czy ewidencjonuję ich masę? czy ma znaczenie czy paleta jest nowa czy też używana?

Gdyby była to nowa paleta to miałoby to znaczenie dla Waszego dostawcy bo on pierwszy wprowadzałby tą paletę do obrotu wraz z produktem.

6. Czy wypełniacze w kartonach (służące tylko do celów transportowych, aby nie zniszczyć towaru w kartonie)- jest opakowaniem?

Tak, jest opakowaniem

7. Jeśli nasz dostawca surowca pakuje ten surowiec w worek foliowy – to dla nas jest to odpad do przekazania do recyklingu czy jest to opakowanie do uwzględnienia w ewidencji?

U Was ten worek staje się odpadem, a opakowaniem podlegającym obowiązkowi uzyskania poziomów jest dla Waszego polskiego dostawcy.

8. Czy folia w której są wilgotne chusteczki jest opakowaniem? I folia z trzema pieluszkami – próbkami do testów jest też opakowaniem? Naklejki na chusteczkach lub kartonach też będzie opakowaniem?

Folia, w której są wilgotne chusteczki też jest opakowaniem. Folia z trzema pieluszkami również jest opakowaniem. Naklejki, etykiety na opakowaniach również są elementami opakowań i należy względem nich uzyskiwać poziomy recyklingu.

9. Czy jeśli kupuję towar na palecie w UE i poza UE, ale nie ma jej na fakturze tylko jest wliczona w koszt usługi/zakupu to czy ewidencjonujemy ich masę? czy ma znaczenie czy paleta jest nowa czy też używana? Jaki dokument w tym przypadku jest wiążący – faktura zakupu czy np. list załadunkowy i co jeśli palety są wyszczególnione na liście przewozowym, ale nie na fakturze ?

W przypadku zakupu za granicą towarów w opakowaniach, nie ma znaczenia czy paleta jest nowa czy używana i czy ta paleta jest kupowana, dzierżawiona czy przekazywana bezpłatnie. Przedsiębiorca, który kupuje za granicą produkty i te produkty przyjeżdżają na palecie, musi uzyskać poziom recyklingu względem tych palet.

10. W punkcie sprzedaży sprzedajemy piwo, które przelewamy ze szklanej butelki do plastikowego kubka. Klient otrzymuje tylko kubek, a butelka zostaje w punkcie sprzedaży. Czy w takim przypadku do raportu wliczamy butelkę i kubek, czy tylko kubek?

Jeśli nie jesteście właścicielem marki piwa, to butelki rozlicza właściciel tego brandu. Wy rozliczacie tylko kubek, w którym wydajecie piwo.