28 października 2022

Monitoring legislacyjny – Październik 2022

Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (implementujący założenia Dyrektywy SUP)
Nr projektu: UC73
Stan: projekt procedowany NOWA WERSJA UDOSTĘPNIONA PO KOMISJI PRAWNICZEJ
Etap legislacyjny: Projekt jest na etapie Komisji Prawniczej
Link do monitoringu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777259#12777259


Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (system kaucyjny)
Nr projektu: UC98
Stan: projekt procedowany bez zmian w stosunku do lipca. NOWY TEKST PROJEKTU USTAWY DOT. SYSTEMU KAUCYJNEGO
Etap legislacyjny: Nowy projekt udostępniony. Projekt jest na etapie Komisji Prawniczej
Link do monitoringu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356003/katalog/12851453#12851453


Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw- ROP
Nr projektu: UC81
Stan: projekt procedowany
Etap legislacyjny: Zakończone konsultacje, Ministerstwo jest w trakcie analizowania uwag i wniosków.
Link do monitoringu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808311#12808311