28 listopada 2022

Monitoring legislacyjny – Listopad 2022

Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (implementujący założenia Dyrektywy SUP)
Nr projektu: UC73
Stan: projekt procedowany
Etap legislacyjny:Projekt jest po etapie Komisji Prawniczej. 27.10.2022 odbyło się wznowione posiedzenie Komisji Prawniczej podczas której dokonano różnych zaleceń.
Link do monitoringu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777259#12777259

Aby zapoznać się z zaleceniami Komisji Prawniczej z dnia 27.10.2022 należy wejść w powyższy link i kliknąć pozycję 10 (Komisja Prawnicza) i otworzyć protokół kp_wznowienie (dokument opublikowany 3 listopada 2022 r.)


Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (system kaucyjny)
Nr projektu: UC98
Stan: projekt procedowany
Etap legislacyjny:Nowy projekt udostępniony. Zakończono etap Komisji Prawniczej. Planowane są kolejne kroki.
Link do monitoringu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356003/katalog/12851453#12851453


Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw- ROP
Nr projektu: UC81
Stan: projekt procedowany brak zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca
Etap legislacyjny: Zakończone konsultacje, Ministerstwo jest w trakcie analizowania uwag i wniosków.
Link do monitoringu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808311#12808311