27 kwietnia 2021

Konkurs „Lapbook z imPETem”

Wydłużony termin zgłaszania prac do konkursu dla szkół „Lapbook z imPETem”

Z uwagi na ograniczenia spowodowane zmianą trybu prac szkół podstawowych, wydłużyliśmy terminy dodawania prac w konkursie dla szkół „Lapbook z imPETem”! Zdjęcia lapbook’ów mogą być przesyłane przez Koordynatorów aż do 14 maja 2021.

Wszystkie szkoły, które chcą wziąć udział w konkursie „Lapbook z imPETem!” realizowanym w ramach projektu „Działaj z imPETem!” mają jeszcze szanse na zrobienie swojej pracy, niezależnie od trybu nauki. Stworzone dzieła można załączać na stronie: https://dzialajzimpetem.pl/konkurs-dla-szkol/dodaj-prace/.

Jak przygotować pracę konkursową pracując z dziećmi zdalnie?

 • Praca może zostać wykonana przez jednego ucznia, który sam stworzy lapbooka. Uczeń zrobi zdjęcia swojej pracy, prześle do Koordynatora, który zgłosi pracę do konkursu.
 • Pracę może też wykonać grupa uczniów – każdy uczeń przygotuje jedną stronę lapbooka. Następnie wszyscy uczniowie dostarczą swoje prace na do szkoły (pocztą), Koordynator złoży lapbooka w jedną całość i zgłosi finalną pracę do konkursu.

Praca Konkursowa musi spełniać następujące wymagania:

 • format i technika wykonania jest dowolna,
 • sztywna okładka,
 • minimum 4 zagospodarowane strony,
 • zastosowane minimum 2 techniki plastyczne.

Obecne, nowe terminy konkursu:

 • Dodawanie prac: 01.03.2021 r. – 14.05.2021 r.
 • Głosowanie: 14.05.2021 r. od godz. 12:00 do 30.05.2021 r. do godz. 12:00
 • Opublikowanie rankingu 25 prac z najwyższą ilością głosów: 04.06.2021 r.
 • Ocena prac przez jury: 04.06.2021 r. – 11.06.2021r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 14.06.2021 r. godz. 15:00

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://dzialajzimpetem.pl/konkurs-dla-szkol/zasady/

Zapraszamy do udziału!