19 stycznia 2021

Konferencja „ROP po polsku i system kaucyjny”

Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopolu gościem panelu dyskusyjnego „Role interesariuszy w polskim systemie ROP”

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP) jest jednym z najbardziej gorących tematów ostatnich tygodni. Jednak jest jeszcze wiele pytań i wątpliwości dotyczących tegojaki kształt powinien przyjąć ROP, aby pogodzić interesy wszystkich uczestników / firm sektora gospodarki odpadami?

16 grudnia 2020 r. odbyła się konferencja „ROP po polsku i system kaucyjny”. W programie konferencji poruszono tematykę dotycząca m.in.: europejskich doświadczeń we wdrażaniu i funkcjonowaniu ROP, propozycji polskiego resortu klimatu i środowiska w sprawie ROP, a także zaprezentowano stanowiska: branży gospodarki odpadami, recyklingowej, producentów opakowań, przemysłu spożywczego oraz samorządu terytorialnego.

Gościem panelu dyskusyjnego „Role interesariuszy w polskim systemie ROP”, organizowanego w ramach ww. konferencji był Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopolu.

Zapraszamy do obejrzenia wideo relacji konferencji: https://portalkomunalny.pl/rop-po-polsku-i-system-kaucyjny-transmisja-on-line-412687/