29 września 2021

Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami

W dniach 1-3 września odbyła się Wiśle jubileuszowa 25. Konferencja Kompleksowa Gospodarka Odpadami.

Prelegenci poruszali między innymi tematy przyszłości systemu gospodarki odpadami w Polsce i związanych z tym zmian prawnych i systemowych, oraz analizowali system gospodarki odpadami z punktu widzenia samorządów i eksploatatorów. Jakub Tyczkowski – Prezes Rekopolu wziął udział w panelu dyskusyjnym skupiającym się na zdefiniowaniu wyzwań i szans dla systemu gospodarki odpadami. W świetle ciągłych nowelizacji systemu gospodarki odpadami w Polsce, głównym wyzwaniem będzie w tym momencie wypracowanie nowego sprawnego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, ze względu na liczne mankamenty, zdaniem Rekopolu, powinien właściwie zostać napisany od nowa.