29 marca 2022

Kilka pytań do eksperta – Agnieszka Jakoniuk odpowiada na kolejne częste pytania.

Czy w przypadku, kiedy firma sprowadza z zagranicy produkty w opakowaniach, ma znaczenie fakt,  że ten przywóz zlecony został przez firmę trzecią?

Nie, w przypadku wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach drogą importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, nie ma znaczenia, że przywóz zleciła inna spółka. Odpowiedzialnym za uzyskanie poziomów recyklingu jest spółka, która fizycznie sprowadziła towar z zagranicy.

Czy firma, która po sprowadzeniu z zagranicy produktów w opakowaniach, przepakowuje je w inne opakowania i sprzedaje dalej w Polsce, jest przedsiębiorcę, który zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi powinien zostać uznany za wprowadzającego do obrotu produkty  w opakowanych? Jeśli tak, to względem których opakowań ma obowiązek zapewniania poziomów recyklingu?

Taki przedsiębiorca jest wprowadzającym do obrotu produkty w opakowaniach i powinien osiągać poziomy recyclingu zarówno względem opakowań, które przychodzą z zagranicy wraz z produktem oraz względem opakowań, w które przepakowuje sprowadzone z zagranicy i rozpakowane produkty.

Czy kubeczek jednorazowy , w którym wydawana jest kawa w punkcie gastronomicznym, jest opakowaniem względem którego należy uzyskiwać poziomy recyklingu?

Tak, jest to sytuacja, gdy wprowadzany jest do obrotu produkt w opakowaniu  w postaci napoju w kubeczku jednorazowym.

Czy muszę samodzielnie składać sprawozdanie o produktach, opakowanych i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi jeśli mam umowę z organizacją odzysku opakowań?

Z zakresu uzyskania poziomów recyklingu, edukacji ekologicznej i informacji o opakowaniach wytworzonych, sprowadzonych z zagranicy lub wywożonych za granicę sprawozdanie złoży w Państwa imieniu Rekopol.

Czy oferując torbę plastikową mieszkańcom osiedla, w celu zbierania od nich odzieży, należy pobrać opłatę recyklingową?

Nie. Opłatę recyklingową pobiera się tylko w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego