23 lipca 2021

KeelClip – innowacyjne rozwiązanie zastąpi folię w wielopakach puszek Coca-Cola

Coca-Cola wprowadza innowacyjny sposób pakowania wielopaków puszek. Papierowe opakowanie oparte na technologii KeelClip to proste rozwiązanie zastępujące folię termokurczliwą. Zaprojektowane tak, by zminimalizować wykorzystanie kartonu oraz ułatwić jego dalszy recykling. To kolejny krok ku realizacji podjętego przez markę w 2018 r. zobowiązania Świat Bez Odpadów.

Wprowadzanie innowacji w zakresie opakowań to jeden z trzech głównych filarów firmy Coca-Cola w dążeniu do realizacji ambicji Świata bez Odpadów, na którą składają się: design opakowań, ich zbiórka i recykling oraz budowanie partnerstw i koalicji na rzecz działań w tych obszarach. Innowacyjne rozwiązanie KeelClip to papierowe opakowanie zastępujące folię na wielopakach puszek. To nie tylko bardziej ekologiczna i przystępniejsza w recyklingu alternatywa dla folii termokurczliwej, ale także funkcjonalne ułatwienie dla konsumentów, które stanowi realizację strategii bardziej zrównoważonego projektowania opakowań. To rozwiązanie wykorzystuje w pełni karton pochodzący ze zrównoważonych źródeł (certyfikat FSC) i zaprojektowane jest tak, aby ułatwić transport.

– Mimo wielu wyzwań, z którymi jako firma mierzymy się w ostatnim roku, nie rezygnujemy z podjętej ambicji na rzecz Świata bez Odpadów. Od lat to właśnie ona stanowi dla nas priorytet i centrum naszych działań, dlatego nieustanne poszukujemy rozwiązań ograniczających wykorzystanie plastiku. Technologia KeelClip to kolejny krok na naszej drodze – mówi Natalia Stroe, Dyrektor Generalna dla Polski i Krajów Bałtyckich, Coca-Cola Poland Services.

Coca-Cola w Polsce aktywnie angażuje się również w dialog na rzecz zmian obecnego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi tak, by w pełni wdrożyć zakładaną w nowej dyrektywie odpadowej regułę Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, która powinna wejść w życie od 2023 r., a także założenia dyrektywy Single Use Plastic.

– Wraz z innymi producentami napojów zawiązaliśmy koalicję, która aktywnie działa na rzecz stworzenia dobrze zaplanowanego systemu depozytowego w Polsce i jest gotowa go sfinansować. Prowadzimy też szeroko zakrojony dialog z kluczowymi interesariuszami i decydentami. Z analiz producentów wynika, że system depozytowy jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia zakładanych poziomów zbiórki opakowań jednorazowych po napojach oraz zapewnienia od 2025 roku wszystkim producentom w Polsce niezbędnego do produkcji napojów w butelkach PET surowca wtórnego. System taki powinien być producencki, ogólnokrajowy, obowiązkowy dla wszystkich producentów oraz powszechny i łatwo dostępny dla konsumentów. Powstanie takiego systemu wymaga stworzenia odpowiedniej legislacji w tym zakresie – mówi Katarzyna Borucka, dyrektor ds. Public Affairs i Komunikacji w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Zrównoważony rozwój jest wpisany w strategię firm systemu Coca-Cola, które w 2018 r. rozpoczęły swój ambitny projekt – Świat Bez Odpadów. W ramach jego realizacji, marka już zaczęła spełnianie założonych celów. Do 2030 roku opakowania produkowane przez Coca-Cola mają w co najmniej 50% składać się z surowca wtórnego. Już w 2019 r. Coca‑Cola zaprezentowała pierwszą w historii plastikową butelkę wykonana z odpadów morskich, które zostały poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane w opakowaniach na napoje. W Polsce Coca-Cola zainwestowała w najnowsze technologie, dzięki którym firma ograniczy wykorzystanie folii stretch nawet do 40%, a to rozwiązanie jest obecnie testowane w jednej z polskich fabryk. Marka zobowiązała się także, że do 2030 będzie pomagać zbierać i poddawać recyklingowi taką ilości butelek i puszek, ile trafia od niej na rynek. W ten sposób opakowania dostaną kolejne życie, a obieg zostanie zamknięty.

Oprócz aktywnego zaangażowania w prace koalicji branżowej na rzecz tworzenia systemu depozytowego na opakowania jednorazowe, od 2018 r. Coca-Cola przekazała już 18 recyklomatów oraz niemal 1300 żółtych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej Polski.

Coca-Cola w swoich działaniach stawia także na partnerstwo, którego podstawą jest współpraca na rzecz wspierania wolnych od zanieczyszczeń środowiska i wód oceanicznych oraz edukacji. Postanowione założenia marka realizuje we współpracy między innymi z organizacjami branżowymi, pozarządowymi i społecznościami lokalnymi. Jednym z ostatnich projektów była wspólna akcja z Planet Heroes, przeprowadzona w kwietniu br. z okazji Światowego Dnia Ziemi. Szereg działań wdrażanych na rzecz ochrony środowiska stawia firmy z systemu Coca-Cola na pozycji lidera w Polsce. Coca-Cola HBC Polska otrzymała właśnie 1. miejsce i tytuł Branżowego Lidera Odpowiedzialnego Biznesu 2021 w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii dobra konsumpcyjne.