30 marca 2023

Jakub Tyczkowski, Prezes Rekopolu, w Koalicji „CEOs for Anti-Corruption” organizowanej przez Global Compact Network Poland.

Celem inicjatywy CEOs for Anti-Corruption jest wypracowanie we współpracy z reprezentantami polskiego biznesu „Standardu przeciwdziałania korupcji w biznesie”. Standard ten będzie oparty na najlepszych praktykach zaangażowanych przedsiębiorców oraz na wiedzy i doświadczeniu członków Rady Naukowej Anti-Corruption Programme, a także przedstawicieli patronów merytorycznych koalicji CEOs for Anti-Corruption. Wierzymy, że wspólne działania są niezbędne, aby położyć kres systemowemu problemowi, który często jest zbyt złożony, by jakakolwiek firma mogła go rozwiązać w pojedynkę. Koalicja CEOs for Anti-Corruption pozwoli przygotować się firmom na wyzwania związane z nowym sposobem raportowania działań z zakresu ESG (Environmental – Social – Governance) w obszarze Governance.