27 lutego 2023

Jakub Tyczkowski – Prezes Rekopolu pozostaje w Komitecie Sterującym Polskiego Paktu Plastikowego!

Polski Pakt Plastikowy to inicjatywa, która ma się zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest ogromna ilość tworzyw sztucznych na naszym rynku. Polski Pakt już trzy lata temu dołączył do najważniejszej międzynarodowej inicjatywy środowiskowej Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur. Pakt stawia sobie za cel zmianę sposobu obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego i ogłasza 6 wspólnych celów dla członków Paktu do roku 2025. Inicjatywa powstała pod parasolem Kampanii 17 Celów. Członkowie Polskiego Paktu Plastikowego do 2025 roku chcą działać w kierunku zamykania obiegu opakowań z tworzyw sztucznych i zrealizować zadania związane z efektywną redukcją użycia pierwotnych tworzyw na polskim rynku. Plan działania jest ambitny i wykracza poza obowiązujące przepisy. Przez ostatnie 70 lat do recyklingu globalnie trafiało tylko 10% tworzyw sztucznych. Reszta, w dużej części jako odpady, zaśmieciła środowisko naturalne. Problem nadmiernego zanieczyszczenia planety plastikiem dostrzegają też polscy konsumenci – 59% z nich wskazuje go jako jedno z pięciu najważniejszych wyzwań środowiskowych. Odpowiedzialne wykorzystywanie tworzyw sztucznych w opakowaniach to zadanie i wyzwanie zarówno dla biznesu, który je wytwarza i użytkuje, jaki i dla nas – konsumentów segregujących odpady opakowaniowe po ich wykorzystaniu.

Komitet Sterujący Paktu jest odpowiedzialny za strategiczny nadzór nad realizacją działań Polskiego Paktu Plastikowego. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych branż i grup interesariuszy. Do zadań Komitetu Sterującego należy między innymi wytyczanie strategicznych kierunków działań Paktu czy monitorowanie postępów prac Grup Roboczych. Komitet Sterujący powoływany jest na półtoraroczną kadencję.