20 listopada 2020

IV edycja Stena Circular Economy Award

Zapraszamy do konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego, którego partnerem jest Rekopol

 

Firmy w Polsce coraz lepiej rozumieją, że zmiana modelu gospodarki z linearnego na cyrkularny to realne oszczędności i ochrona środowiska. W związku z tym coraz częściej decydują się na inwestycje w rozwiązania ograniczające ilość wytwarzanych odpadów poprzez racjonalne wykorzystanie surowców i wydłużenie cyklu ich życia. Tendencja ta jest również widoczna na przykładzie rosnącej z roku na rok liczby zgłoszeń do konkursu Stena Circular Economy Award i ich wysokiej wartości merytorycznej.

Konkurs skierowany jest do firm oraz studentów. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

  • przedsiębiorstw, które wdrożyły praktyki GOZ,
  • przedsiębiorstw, które wdrożyły działania promujące GOZ,
  • studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ.

Zgłoszenia można przesyłać do 14 lutego 2021 r. przez formularz znajdujący się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

Partnerami konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza oraz Kampania 17. Celów.

 

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award